• Strona główna
  • O firmie
  • Oferta
  • Materialy obiciowe
  • Kontakt

O firmie

Jeste?my na rynku od roku 1998, w tym czasie wspó?pracowali?my z wieloma kontrahentami w krajach UE oraz w Polsce.

Koncentrujemy si? nie tylko na ?adnych i funkcjonalnych meblach, d??ymy by stanowi?y one integraln? cz??? ca?o?ci, jak? stanowi unikatowe i jedyne w swoim rodzaju wn?trze wszystkich pomieszcze?, w tym tak?e Pa?stwa domu. Nasze wzornictwo idzie w parze z drobiazgowym podej?ciem do wysokiej jako?ci wyko?czenia, u?ywanych materia?ów oraz rozs?dn? cen?.

Szanuj?c i rozumiej?c indywidualno?? potrzeb wszystkich klientów zapewniamy szerok? gam? materia?ów obiciowych oraz rodzajów drewna u?ytych w kolekcjach naszej firmy.

Pragniemy podkre?li? fakt, ?e jeste?my otwarci na modyfikacj? naszych modeli na specjalne zamówienie gdy? zdajemy sobie spraw?, ?e ka?de wn?trze jest inne, a naszym celem jest sprostanie oczekiwaniom wszystkich klientów.

Jeste?my gotowi podj?? si? produkcji zleconych przez klienta zupe?nie nowych modeli na indywidualne zamówienie.

P.H.U. POLDREW Sp. z o.o.
91-088 ?ód?
ul. D?ugosza 55
tel. +48 601 336 356
fax +48 42 676 70 00
e-mail : biuro@poldrew.com.pl


Strona główna O firmie Oferta Materia?y obiciowe Kontakt created by mediaprime.pl